Logo redesign

Redesign et logo

Stof: Grafisk design, Kommunikation/it A

Dette er en individuel opgave, hvor du skal udforme et redesign til et eksisterende Logo vha den gratis software Gimp eller et illustrationsprogram efter eget valg. Du skal samtidig forholde dig til den virksomhed opgaven handler om, og lave en afsenderanalyse, som beskriver hvem afsenderen er, samt argumentere for hvordan du mener dit logo passer til netop den virksomhed og dens kunder.

Du bestemmer selv formatet. Der er frit spil mht. den kreative udformning, så længe slutresultatet er et seriøst produkt.

Aflevering: Produkt med tilhørende dokumentation afleveres i WordPress senest 18. januar

Dokumentation

Afsenderanalyse

Læs afsnittet om situationsanalyse her

Læs afsnittet om afsenderanalyse her

 • Kort præsentation af virksomheden.
 • Hvad er firmaets branche (Hvad sælger de?)?
 • Hvad vil de gerne signalere?
 • Hvorfor vil de gerne have et nyt Logo – hvad skal det repræsentere?
 • Kan du sige noget kvantitativt om hjemmesiden/firmaet? (antal ansatte, branche etc) – se fx https://datacvr.virk.dk/

Markedsanalyse

Læs afsnittet om Markedsanalyse her

Læs om skydeskivemodellen her: Skydeskivemodellen

 • Hvilke konkurrenter har denne virksomhed
 • Hvordan kan virksomheden tænkes at skille sig ud fra konkurrenterne?
 • Brug evt skydeskivemodellen til at placere de nærmeste konkurrenter (logoer) til virksomheden

Modtageranalyse

Se Minerva modellens segmenter her

Se en kort introduktion til modellen på video her

 • Hvem kunne tænkes at være virksomhedens kunder forholdt til Minerva modellen?
 • Vælg et citat fra det eller de segmenter, som du tror passer til virksomhedens kunder. Argumentér for dit valg.

Se Gallup kompas segmenter her 

Prøv at placere dig selv i kompasset med testen her 

 • Hvem kunne tænkes at være virksomhedens kunder forholdt til Gallup kompas segmenterne?
 • Vælg et citat fra det eller de segmenter, som du tror passer til virksomhedens kunder. Argumentér for dit valg.
 • Læs om metoden bag GallupKompas her – skriv et par korte linjer i afsnittet om hvordan tallene er indhentet.

Planlægningsfase

Find en række eksempler på lignende butikker/butikker med lignende sortiment, og se på deres logo. Hvad signalerer de for dig? Hvad er godt og skidt logodesign ud fra din individuelle vurdering i denne branche?

Hvor/hvordan har du hentet inspiration til dit logo? Dokumenter ved hjælp af kildeangivelser. Dokumenter også din ideudviklingsfase ved hjælp af fx skitser eller fotos, som vedlægges som bilag.

Hvad signalerer dit logo og hvorfor? Beskriv det denotative og det konnotative niveau (s. 211 i Det Kommunikerende Menneske).

Hvilke…

m.v. har du brugt og hvorfor?

Forhold dig til begreberne denotation og konnotation, jvf ex, Det kommunikerende Menneske s. 211.

Brug bogen Det Kommunikerende Menneske, Kommunikation/IT C-bogen el. lign. som belæg for dine påstande. Henvis til forfatter, titel og sidetal i fodnoter.

Inspiration

Se bl.a. nogle af de dyreste og billigste logoer her

Se evt denne side for inspiration om logo-design generelt

Perspektivering

Hvordan kan man registrere dit logo, og hvad koster det at registrere det i Danmark og i EU?
Hvordan sikrer du, at dit logo/varemærke ikke bliver krænket?
Dokumenter dine påstande fx ved hjælp af linket her

Afprøvning?

Der er flere muligheder for at få feedback på dit design. Du kan for eksempel sætte en A/B test op, hvor du får personer til at give respons omkring forskellige versioner af dit logo.

Case: TechMaster.dk

Læs indlægget, hvor ejeren efterlyser et nyt Logo her.

Det er ikke så vigtigt med hele diskussionen om oplæggets karakter, men læg mærke til hvordan virksomheden og kunderne beskrives.

Leave a comment