WordPress:
Personlig portfolio

Overordnet om forløbet

Formålet med dette forløb, er at introducere eleverne til at skabe og formidle komplekst indhold og funktionalitet på nettet. Gennem en trinvis progression bliver de ledt gennem en række opgaver med CMS systemet WordPress, hvor de skal opbygge og reflektere over mulighederne, for at skabe en digital portfolio over en del af deres personlige faglige univers.

Indholdet i forløbet spænder over en bred vifte af kernefaglige områder: lay-out, skrifttyper, farvevalg, framing, stilvalg, online brug af billeder, multimedier og video etc. Men parallelt med de håndværksmæssige kompetencer, ligger der også et læringsmål om at eleverne bliver i stand til at forme en digital identitet, finde et udtryk som er personligt og har integritet, i forhold til de målgrupper som produktet har eller kan tænkes at få.

Metoden bygger på principper om “worked examples” – med WordPress som standardredskab og skabelon, er progressionen i forløbet opbygget som mindre øvelser, hvor eleverne gradvis tilegner sig platformen og dernæst søger at skabe et mere personligt udtryk.

Materiale

Evaluering: Eftersom forløbet efterhånden giver elevernes sider mere og mere personlige udtryk, og eftersom hele produktionen ligger online fra begyndelsen, er det oplagt at bruge den fordsætning i forløbets løbende formative såvel som summative evaluering. Summativt kan det i sær være, når elever producerer særligt flotte eksempler på udnyttelse af systemet eller løsninger på opgaver. Formativt kan produktionerne inddrages løbende som eksempler på rettesnore, faglige valg ift fx lay-out, funktionalitet eller farver.

En mulighed kunne være at lade eleverne bogmærke hele klassens sider, så de ikke bare følger med i deres egen produktion og evt sidemandens, men hele klassens.

Det er også muligt at inddrage systemets indbyggede redskaber til feedback/kommentarer/spørgeundersøgelser – og her kunne man godt give klassen nogle opgaver ift hinandens indlæg. Fx kommentér på mindst tre indlæg hos [x], besvar spørgeskemaer på …

Inspiration til evalueringsformer her 

_ _ _ _

Noter/todo til forløb.

Der skal installeres det samme tema, så alle kan følge med i hvad der foregår. Vi anvender derfor temaet ProtoPress.

Kunsten bliver at lave WP til et worked example med tilsvarende opgaver – og at få de endelige sites til faktisk at være personlige. Men først er det nødvendigt at se på den grundlæggende arkitektur og opbygning af WordPress. Det kræver at man skræller noget af funktionaliteten fra, og begynder forfra med sit eget indhold og sin egen forståelse.

Sekvensering

Lektion: forberedende øvelser

Formålet med lektionen er at starte med eleven selv, frem for systemet. Idéen med at lære CMS systemet at kende er ikke at få en masse funktioner og design trukket ned over hovedet. Men det er ofte det der sker, hvis man ikke begynder med at danne sig en slags ramme for hvad man har tænkt sig at udtrykke.

Første lektion holdes derfor på papir – ikke nogen computerskærm, bare nogle skitseøvelser af hvad man har tænkt sig.

 • Find to-tre ord som karakteriserer dig selv og dine (faglige) interesser
 • Skriv en kort tekst om dig selv. Den skal være saglig, introducerende og imødekommende. Behøver kun at være 3-5 linjer, men de skal sige noget om dig
 • Find et billede frem af dig selv – eller et billede som du vil bruge som profilbillede, men som ikke forestiller dig. Billedet skal være rektangulært, fylde under 300kb, og være min 800x800px;
 • Lav en simpel idé til et favicon til dit site: det lille billede der sidder i toppen af fanebladet
 • Brug to minutter på at skrive en liste over ting der som minimum skal præsenteres på siden. Det skal være faglige ting i første omgang. Ikke dine katte, dine komm-it relevante projekter. Det behøver ikke være noget du har lavet i skolen, men det skal være noget som relaterer sig fagligt.

Lektion: grundlæggende opsætning

 • Installer WordPress – brug dit navn som sidens titel og de to-tre ord du fandt på, som tagline.
 • Installer temaet ProtoPress
 • Slet alle eksisterende sider og indlæg
 • Menuen udseende – tilpas. Find Widgets og slet alt sammen.

Tillykke – du har nu en tom wordpress skabelon, hvilket er meget bedre end en med en masse crap i. Du skal nu i gang med at skrive dit første indhold.

 • Gå ind under sider/tilføj – kald siden for forside
 • Sæt den tekst ind du skrev om dig selv – så dit site har en præsentation på forsiden. Der skal udelukkende være tekst på denne side – du kan altid tilføje mere senere, men ikke nu
 • Opret en ny side du kalder for portfolio. Skriv en meget kort linje på siden, der foreløbig fortæller, at her kan man se eksempler på projekter og faglige opgaver du kaster dig ud i.
 • Gå nu ind under udseende/tilpas
  • Du ser nu på den menu, hvor du sætter alle visuelle indstillinger for dit WordPress site. Det første vi vil gøre, er at sørge for at forsiden vises først – og portfolioen med dine indlæg på en anden side. Igen: du kan altid lave det om senere, men vi starter med at gøre sitet så overskueligt som muligt.
  • Gå ind under statisk forside – sæt f