Farver

Dette er en kort introduktion til farver og farvevalg ifbm online design. Der er en meget omfattende mængde teori og perspektivering omkring farver, og de betyder helt selvfølgeligt ekstremt meget for vores opfattelse af kommunikation og design. Der er links i bunden af indlægget hvor du kan læse mere og blive meget klogere. Men først altså denne korte og redskabsbetonede indgang til de allermest anvendte koncepter indenfor online farvevalg.

Indlægget handler ikke så meget om farveteori, men giver nogle indledende praj om hvordan du kan opfatte og blande farver.

Computerfarver er additive efter RGB skalaen

Først og fremmest skal du vide, at computere blander farver additivt efter RGB skalaen. At skalaen er additiv vil sige, at man bruger “lysende” farver, modsat farver som absorberer lys, som i den fysiske virkelighed. Og det betyder at hvis du blander alle farverne på en computerskærm, bliver resultatet hvidt.

Det stik modsatte gør sig gældende i den virkelige verden – hvis du går ned i blander alle farverne fra farvehandleren i en spand,  bliver resultatet sort. Du skal altså indledningsvis vide, at farven på din grønne bluse egentlig ikke er fænomenlogisk set grøn, men bare den farve, som absorberer alle andre farver i sollyset, og dermed ser du det grønne der er tilbage.

Computerskærmen fungerer ikke på den måde – den lyser som bekendt med små dioder, og derfor visker sollyset skærmen ud i stedet for at få den til at lyse skarpere.

RGB står for red, green, blue. Det er de primære farver på en computer, mens blandingsfarverne Cyan, Magenta og Gul er de sekundære. Det er altså dem du ser hvis du kigger direkte mellem primærfarvene (rød, grøn og blå) på billedet ovenfor.

Varme – kulde

En grundlæggende opdeling af farver er varme-kulde terminologien. Som du kan se på billedet nedenfor, kan man (noget generaliserende) bruge det skisma til at vælge sit farveskema afhængig af hvad man ønsker at udtrykke. Varme farver udtrykker energi, glæde og entusiasme, mens kolde farver udtrykker ro eller professionalisme. Det er helt givet at denne opdeling kun gælder for visse farveskalaer (du kan jo sagtens forestille dig en “varm blå” eller “kold gul”, ikke?) og i nogen grad er subjektiv. Men det kan være en udmærket teknik til en indledende overvejelse om hvad den skal du vil bruge, skal udtrykke.

Komplementære farver

Komplementærfarver er to farver som ligger stik modsat hinanden på farvehjulet. Som for eksempel græsgrøn og varm pink, som på billedet ovenfor. Generelt er det ikke anbefalet at bygge sit farveskema op af komplementære farver, da de har den højest mulige kontrast, og dermed vil resultatet af mange af dem ofte virke skingert. Imidlertid kan de bruges som markørfarver i et design.  Lad os sige du har en hjemmeside med en primær indholdsrude og nogle centrale områder man kan trykke på. Disse elementer kune sagtens være komplementære, så længe resten af siden ikke også er det.

Analoge – Farver der ligger tæt på hinanden på farvehjulet passer ofte sammen

Analoge farver er en typisk måde at sikre sig et harmonisk farvevalg: farver som ligger tæt på hinanden (eller mere nøjagtigt, med en afstand på 30 grader) på farvehjulet. Hvis du har en grundfarve du gerne vil opbygge dit design efter, er det derfor en god idé at prøve at undersøge farvens naboer som mulige kandidater til en farveskala.

Monokromatiske farver

Monokrom benævner de farver som dannes hvis man tager én farve, og trækker lys fra i en skala. Også dette greb giver en naturlig harmoni, farverne passer godt sammen – fordi de er ens – men vær forsigtig med kun at bruge monokrome farver: det er umuligt at skabe ordentlig kontrast. Skrift som skrives på monokrom baggrund er stort set ulæseligt for eksempel.

Triader

En sidste metode der skal nævnes her, er triader, altså farver som placerer sig i en trekant på farvehjulet. Primær- eller sekundærfarverne hører til i den kategori. Man skal ikke underkende brug af triader – mange kunst- og designskoler har gjort brug af disse skarpe skalaer. Men man skal være forsigtig med hvordan man sætter dem op i forhold til hinanden, særligt i forhold til brugervenlighed og fokus for siden.

Mere materiale..

Se Googles palette opbygning til “Material Design” paradigmet her:

Brug Adobes farveværktøj til at skabe dine egne skalaer her 

Links:

http://www.tigercolor.com/color-lab/color-theory/color-harmonies.htm

http://printingcode.runemadsen.com/lecture-color/

Farver i WordPress

Det kan være svært at vælge en farveskala til et website, før men kan se det live.

Leave a comment