Arrays

Noget af det fascinerende ved computere og programmering, er muligheden for at skabe et eller andet objekt – og så kopiere det tusindvis af gange. En meget bærende og central del af hele det digitale koncept, selvfølgelig, og derfor også vigtig at lære og forstå.

Arrays – eller på dansk: lister – er en grundlæggende metode til at oprette, gemme og sortere mængder af variable eller objekter i programmering. De kan bruges – som ovenfor – mhp at skabe en hel masse kopier af det samme objekt. Men i virkeligheden er Arrays endnu mere grundlæggende som digital struktur. Tænk bare på filer –  lister af 0 og 1 taller som kan repræsentere næsten hvad som helst: musik, visuel information, DNA, aflæsninger af måleinstrumenter osv osv.

I denne opgave lærer du hvordan du opbygger og anvender et Array. Hvad er syntaksen, hvordan tilgår man elementerne i et array, hvad kan man gøre med dem etc. Men – endnu bedre – du lærer hvordan du opretter et Array af objekter, og dermed hvordan man kan gentage de ting vi har set tidligere med et enkelt objekt – tusindvis af gange.

Så hvad er et Array?

Vi kender variable – vi kan fx lave en vaiabel “num” med værdien 5. Men hvad hvis vi havde flere variable  – fx 5, 10, 24 og 20 – og vi skule bruge dem i rækkefølge? Jo, så kunne vi bruge en liste, eller et Array, og så gemme dem allesammen i det:

var num = 5;
var nums = [5, 10, 24, 20];

Hvis vi så skal bruge det første nummer i listen, skriver vi simpelthen:

print(nums[0]);

Hvilket ville printe værdien 5, som vi oprindeligt satte ind på første plads i vores Array. Så et Array er en liste af værdier. Det er jo ikke helt forskelligt fra objekter – man kan også sige at et objekt er en liste af variable og måske funktioner, men efterhånden som man bruger Arrays vil forvirringen blive mindre. Det vigtige man skal lægge mærke til ved et Array, er at værdierne er ordnet, de har et nummer. Der er det første element, det midterste, det sidste, det på plads nr 34 osv.  Og det gør Arrays superanvendelige til at opbevare og manipulere data. Det kunne være navne, aldre eller farver, det kunne være DNA sekvenser, det kunne være stort set hvilket som helst dataset man havde behov for at opbevare i en eller anden rækkefølge.

MEN man må bemærke, at et Array indekserer sine værdier fra nummeret [0] (NUL). Det kan man godt have tendens til at glemme, men det betyder altså at et Array med 100 pladser, har sin 100’ne værdi på plads [99] osv. Det betyder at et Array med 10 værdier, har længden 9 etc etc.

 

Man kan også lave Arrays af objekter – og det er lige det vi skal i denne øvelse.

Hent koderne og se hvordan 

Leave a comment