Introduktion til Digital Kommunikation

Undervisningsforløb. Varighed: 2 lektioner

 Dette indlæg er vores bud på, hvordan vi præsenterer studieretningen Digital Kommunikation. Studieretningen kombinerer faget Komm/it med Programmering på B-niveau.

Introduktionen i grundforløbet er organiseret gennem 2 lektioner.

Den første to-timers blok indeholder en halv times introduktion til kommunikationsteknologi i bred forstand, mens resten af tiden går med en øvelse i app-udvikling. Eleverne skal på baggrund af en fast opgave udvikle en skitse til en app, og siden tegne den op på papir. Til sidst bruger de prototyping app-en POP til at afprøve demonstrere idéen.

Fagligt relevant stof:

  • idegenerering
  • målgrupper
  • prototyping

Indledning: 30 minutter

De første 60 minutter går med en indføring i kommunikationsteknologi. Der vægtes en overgang mellem lærerpræsentation, små refleksioner, debat og indslag hvor der vises mindre filmklip med efterfølgende diskussion. Det er centralt, at eleverne kommer så meget på banen som muligt ift at danne deres egne begreber for hvad studieretningen rummer.

App-øvelse: ca. 90 minutter

Her skal eleverne samarbejde i grupper, om at skitsere en idé og en prototype til en app. En app der skal gøre det endnu sjovere at starte i skole, få flere til at lære hinanden at kende samt understøtte at eleverne også møder skolens lærere.

Slides til undervisningen finder du her. Bemærk at der er indsat noter under de enkelte slides, det gør det givetvis nemmere at følge med i min disponering.

App øvelse regler hand-out

Leave a comment