Systemudviklingsmodeller

I vore dages udvikling af it-systemer, forsøger man at opnå processer som er agile. Dvs man arbejder på en måde så man kan møde udfordringer og forandringer løbende, og ikke kommer til at sigte sammenbidt efter et enkelt fikspunkt eller mål. Man forsøger at undgå vandfaldsmodeller, altså processer hvor hvert stadie i udviklingen har en fast defineret længde og ikke kan genoptages på et senere tidspunkt.

Leave a comment