Video eksperimenter

På denne github kan du se en masse eksempler på hvordan man kan manipulere et indgående videosignal live:

https://github.com/shiffman/LearningProcessing/tree/master/chp16_video

Download biblioteket og pak det ud et sted hvor du kan finde det (eller clone med github, hvis du kan)

Opgaver

Vælg en af nedenstående funktioner – åbn skitsen og prøv at undersøge nøjagtig hvad der sker i skitsen – linje for linje. Brug ca 20 minutter og præsenter så for de andre.

  • Background removal
  • Motion tracking
  • Brightness tracking

Nu skulle i gerne være lidt mere fri i forhold til at importere videobilleder og manipulere dem. Gå ind i listen med disse biblioteker og se hvad i kan finde ud af at sætte op