Fang en lyd

Lyd er et godt eksempel på de trin man typisk skal igennem, før man kan arbejde med hardware input i Processing. Betragt nedenstående kodestump. I første linje importeres biblioteket processing.sound. Det er en masse tillægsfunktioner, som fylder så meget at de ikke er medtaget i den grundlæggende software. For at kunne importere biblioteket skal du imidlertid downloade det til dit eget Processing program først. Gå ind under sketch/import library og søg på sound – her finder du både processings eget sound bibliotek og adskillige andre biblioteker som har med lyd at gøre. Og det er netop en del af pointen med Processing (og andet åbent software), at man kan skrive “tilføjelser” eller “contributions”.

Klik på “installér”

I anden linje af koden oprettes en variabel af typen AudioIn med navnet in. Hvis ikke vi havde importeret sound biblioteket havde vi ikke haft adgang til typen/klassen AudioIn. Men fordi vi har importeret biblioteket kan v inu oprette et AudioIn objekt – det sker i linje 9. Nu er “in” altså et lydobjekt, der referer til computerens primære mikrofon. Ved at kalde metoden in.play(), sendes lyden fra mikrofonen til computerens hardware output. Kan du forresten regne ud hvad der sker når skitsen kører uden at du har taget høretelefoner på?

Download selv skitsen og prøv. 

Gå ind i processing referencen og afprøv forskellige filtre og muligheder. 

Søg på biblioteket “minim” og installér. Tjek ud hvad det kan med audio

import processing.sound.*;
AudioIn in;

void setup() {
  size(640, 360);
  background(255);
    
  // Create the Input stream
  in = new AudioIn(this, 0);
  in.play();
}      

void draw() {
}