2 Forbind med php

Når vi skal oprette forbindelse til en mysql database, bruger vi php sider. De fungerer på mange måder som en HTML side, men man kan med tagget <?php ?> fortælle serveren, at den skal gøre noget før den sender det færdige html til klienten.

  • Opret en tom side PÅ din server (fx direkte via ftp) som du kalder connect.php
  • Kopier nedenstående ind på siden og ret oplysningerne så siden forbinder til din database

 

<?php

$servernavn = "dinserver.it.slotshaven.dk";
$brugernavn = "db_brugernavn";
$password = "db_password";
$dbnavn ="server_navn_it_slotshaven_dk";

#Opret ny forbindelse i variablen $conn 
$conn = new mysqli($servernavn, $brugernavn, $password, $dbnavn);
$conn->set_charset("utf8");

#Tjek at den virker
if ($conn->connect_error) {
    echo ("<h4>Forbindelse fejlede: " . $conn->connect_error . "</h4>");
}else{
    echo("<hr><h4>Forbindelse til database oprettet...</h4><hr>");
}

?>

      

Leave a comment