3 Hent og vis tabeller

Når vi skal hente info i databasen bruger vi følgende opskrift:

  • Byg en SQL querystring (fx) “Select * from Person”
  • Kør strengen med din Connection, og sæt resultatet ind i en ny variabel (det returneres som et array)
  • Løb resultat-arrayet igennem og gør et eller andet med det

Lav en ny side PÅ serveren (med ftp) som hedder select.php, og indsæt følgende:

<?php

#Inkluder siden hvor der oprettes forbindelse
include 'connect.php';

#Byg den sql streng du vil køre
$sql = "SELECT * from Rolle";


#Gem resultatet i variablen $result
$result = $conn->query($sql);

#Hvis der er mindst en række i arrayet, så løb det igennem og udskriv en række ad gangen
if ($result->num_rows > 0) {
  while($row = $result->fetch_assoc()) {
    echo "<li>".$row["rolle"]." (".$row["id"].")</li>";
  }
} else {
  #Hvis resultatet er tomt, er tabellen enten tom, eller der er sket en fejl
  echo "0 results " . $conn->error;
}

?>

Leave a comment