Tænke højt test

En tænke højt test er en kvalitativ metode til at teste et digitalt produkts brugervenlighed og udtryk. Ved at guide og observere brugere mens de afprøver produktet, får man indtryk af hvordan andre tænker og oplever et design.

Læs mere om teorien bag testen her 

For at arbejde med en tænke-højt-test skal man igennem tre trin:

  • Udvælge de dele af produktet man vil teste og lave en spørgeguide
  • Udføre testen på flere testdeltagere (optages fx med screencasting software)
  • Opsamle resultater og konklusioner

Spørgeguide

Spørgeguiden består af:

En række testscenarier, der sætter testdeltageren ind i en situation, som får testen til at virke plausibel – dvs. forsøge at gøre situationen sandsynlig.

Testspørgsmål, som kommer i forlængelse af hvert testscenarie, skrevet i bydeform som dikterer, hvad testdeltageren skal anvende hjemmesiden til: Fx – Find en e-mail-adresse …

Husk en god introduktion og afslutning: Fx at fortælle brugeren at det ikke er dem – men produktet – der testes, og at sige tak for hjælpen til sidst.

Mens i udvikler spørgeguiden er det vigtigt at have en god dialog om hvilke dele af produktet i vil teste og hvorfor.

Se eksempel på spørgeguide fra sproget.dk her 

Tænke-højt-test

Udvælg en række deltagere – gerne fra forskellige målgrupper eller målgruppeprofiler, som matcher jeres produkt.

Testene foretages af en testleder, som oplæser spørgeguiden og vejleder testdeltageren.

Testene dokumenteres vha. skærmoptager.

Fund og forbedringer

Efterfølgende ses testen igennem og citater/fund opsummeres skriftligt. Her gælder det om at være så nøjagtig som muligt i forhold til materialet. En god neutral gennemgang af filmene, vil måske kunne fortælle jer noget som i ikke så mens testen blev udført.

Lav til sidst en sammenfatning af de vigtigste resultater med tilhørende forbedringsforslag. Det kan være som en tekst på ca. en a4 side – eller som en power point med udvalgte områder og forbedringsforslag ift. produktet.

Leave a comment