Afsluttende opgave: byg et it-system til LAN parties

I denne opgave skal i redegøre for udviklingen af et database-baseret it-system, som gennemgået i forløbet. I skal aflevere en skriftlig opgave af 3-4 siders omfang, ledsaget af en zip-fil med jeres kode (det er meget vigtigt at koden er dokumenteret).

Opgaven skal også indeholde en URL til det færdige system – eller så meget i har nået at udføre.

Den skriftlige opgave

I denne opgave skal i præsentere jeres færdige system, samt de processer der har indgået i at opbygge det. Opgaven skal som minimum inddeles i følgende afsnit:

Kort præsentation

 • Hvad er det for et system i vil bygge – hvem er det målrettet, og hvad skal det overordnet set kunne?
 • Hvilke metoder er fornuftige at fremgå efter, når man designer it-systemer? (fx iterative/agile, vandfaldsmodeller)

Planlægning

 • Interaktionsdesign, herunder strukturdiagrammer, flowcharts mm
 • Modellering, herunder Entitets-relations skitser, E/R diagrammer
 • Programmering: hvilke programmeringssprog har i anvendt og hvad er deres indbyrdes forhold og funktion? (bl.a html, css, php)

Implementering

 • Præsentér jeres færdige system
  • Funktionalitet: hvad kan systemet
  • Diskutér eventuelle fejl, forbedringer og next-step

Evaluering

 • Hvordan har i/kunne i teste anvendeligheden af jeres system. Hvilke overvejelser/skridt har evalueringen medført? Hinthint: se fx her: https://moe.it.slotshaven.dk/wp/index.php/2018/09/05/taenke-hoejt-test/

Leave a comment