4 wizard game

I denne øvelse skal vi lave et tekstbaseret spil med objektorienteret programmering  i Python. Det er ikke fancy – et tekstbaseret spil, hvor brugeren tager beslutninger som tekst, og sådan. Men det giver et overblik over hvordan du laver klasser – objekter – i Python. Og bruger dem til at instantiere objekter som unikke instanser, der kan hedde og gøre forskellige ting.

Tænk sådan her: et eventyrspil har fx helte og væsner. De minder om hinanden – de kan kæmpe, flygte osv. Men de er også forskellige. Helte er for eksempel spilleren selv. De kan vinde og tabe spillet etc. Væsner kan også kæmpe og flygte, og de har navne, men de er helt forskellige fra helte, fordi der kan dukke mange af dem op forskellige steder etc.

Dermed har vi brug for to forskellige klasser til at lave helte og væsner.

Historie eller spilidé

Der skal være en helt – en wizard – som bliver konstant angrebet af onde monstre og væsener, og han skal så træffe beslutninger om at løbe, kæmpe eller bare kigge sig omkring som om ingenting er hændt. Der skal være forskelige væsner som dukker op og opfører sig eventyrligt.

Pseudokode

 1. Vi opretter en metode main, som kalder et gameloop:
 2. Vi opretter en metode, gameloop, som reagerer på brugerens input i en løkke indtil brugeren slutter spillet eller vinder/taber. Det første metoden gør er at spørge brugeren: vil du angribe (a), løbe din vej (r) eller kigge dig omkring (l)?
 3. Vi opretter to slags objekter: helte og væsner – dem programmerer vi i en separat fil, actors.py
 4. Vi laver et array med væsner: Toad, Tiger, Bat, Dragon, Evil wizard og giver dem forskellige egenskaber
 5. Vi opretter en helt – Gandalf
 6. Vi vælger et tilfældigt Creature, som dukker op fra vores liste
 7. Vi opretter metoder i vores wizard til at
  1. Angribe
  2. Løbe sin vej
  3. Kigge sig omkring

Leave a comment