En af os – kampagne om unge med psykisk sygdom

EN AF OS case – HTX 2018-2019 (1)

Læs powerpointen og opret et indlæg, hvor i begynder med jeres forundersøgelse. Besvar følgende spørgsmål:

 1. Hvilke centrale fakta om psykisk sygdom finder i? (vælg mindst tre punkter)
  1. Mindst 1/2 m danskere er ramt af en psykisk sygdom (En Af Os)
  2. Ca. hver fjerde elev dropper ud af HTX og psykiske problemer nævnes som en af de hyppigste årsager
  3. I aldersgruppen 10-24 år er der tre gange så mange selvmord blandt drenge og unge mænd som blandt piger og unge kvinder.
  4. Pay-off: 1 af 5 rammes af psykisk sygdom
 2. Hvem står bag “en af os” – hvem er afsenderen?
  1. EN AF OS er finansieret af satspuljemidler og af parterne bag kampagnen som er Sundhedsstyrelsen, PsykiatriNetværket, Danske Regioner, TrygFonden, Social- og Indenrigsministeriet, Psykiatrifonden og KL
 3. Hvad er afsenders mission?
  1. Øge danskernes viden om livet med psykisk
   sygdom
  2. Mindske den afstand, der fører til
   stigmatisering, fordomme og social
   udelukkelse
  3. Skabe større forståelse for psykisk sygdom i
   skoler, på arbejdspladser og alle andre
   steder, hvor hverdagslivet udfolder sig
 4. Informationens problem: Er både forbundet med at målgruppen selv skal vide hvor de kan opsøge hjælp (og turde gøre det trods stigma) – og at de sekundære målgrupper skal kunne identificere og agere ift psykiske lidelser
 5. Hvilke kommunikationskanaler har afsender?
  1. Lav en kort analyse af afsenders kanaler
  2. Facebook: 40.5k følgere
   1. Reaktionsgraden er ca 50-150 reaktioner per opslag
   2. Poster relativt ofte – et par gange om ugen
   3. Til sammenligning har landsforeningen SIND godt 11000 følgere
  3. http://www.en-af-os.dk/ – den side er et postorgan for deres sociale mediesider
  4. https://twitter.com/EN_AF_OS
   1. 1100 følgere – måske fordi DK ikke er det store twitterland. Twitter er formentlig ikke så velegnet til at debattere psykiske lidelser som facebook

Kampagnen

 1. Hvad er formålet med kampagnen?
  1. Der skal udvikles en kampagne (kommunikationsløsning), som skal få drenge på HTX til at være mere bevidste over for psykiske problemer i deres nærmiljø med henblik på at forebygge frafald og psykisk sygdom.
  2. Målsætningen for den færdige kommunikationsløsning er at få drenge på HTX til at kunne tale
   mere åbent omkring psykiske problemer i det offentlige rum.
  3. Udfordringer:
   1. Samtalen er pakket ind i bobbleplast og ironi
   2. Personlige skildringer kan let blive kunstige / ufrivilligt morsomme
   3. Udfordringer ift at skjule/vise diagnosen
 2. Hvem er målgruppe?
  1. Drenge på HTX
 3. Hvilke vinkler i ser i projektet. Hvad kunne man fokusere på?
 4. Virkemidler
  1. Empati
  2. Du er mere end din diagnosen
 5. Ting man kunne undersøge kvalitativt:
 6. Ting man kunne undersøge kvantitativt:

Brainstorm om vinkler på kampagnen

Målgruppeundersøgelse

Udfyld målgruppeoversigt

Dataindsamling: det kommunikerende menneske s. 116

Interview med fokusgruppe

Læs i komm/it A om Kvalitative undersøgelser

 • Interviewguide
  • Hvem, hvad, hvor
  • Holdninger
  • Drivere
  • Udfordringer
 • Roller (interviewer, observatør, praktisk)
 • Optagelse – transkription?

Kvantitativ survey på skolen

Læs i komm/it A om kvantitative undersøgelser 

Opgave: lav et koncept

Landsindsatsen EN AF OS ønsker en ny kampagne, der henvender sig til målgruppen drenge, som går på den gymnasiale uddannelse HTX. Der skal udvikles en kampagne (kommunikationsløsning), som skal få drenge på HTX til at være mere bevidste over for psykiske problemer i deres nærmiljø med henblik på at forebygge frafald og psykisk sygdom. Målsætningen for den færdige kommunikationsløsning er at få drenge på HTX til at kunne tale mere åbent omkring psykiske problemer i det offentlige rum.

Selvvalgte og relevante teorier, metoder og modeller anvendes til kommunikationsløsningen. Til opgaven skal I søge, anvende og vurdere relevant information og være opmærksom på ophavsret samt kildekritik. Dertil ønskes også en vurdering af, hvorvidt problemet kan løses ved hjælp af kommunikation – herunder forståelse og erkendelse af etiske aspekter forbundet med opgaven.

Følgende fem punkter skal indgå i jeres løsning:

 1. Foretag en empirisk målgruppeanalyse ved hjælp af kvantitative og kvalitative metoder. Der ønskes minimum 6 forholdsvis homogene målgrupper. Dernæst skal der udarbejdes en persona for hver målgruppe.
 2. Idégenerering og handlingsplaner for
  1. budskaber
  2. virkemidler
  3. medievalg
 3. Benyt de valgte budskaber og virkemidler i et konceptforslag. I skal ikke nødvendigvis komme med en færdig løsning, men så præcist som muligt beskrive en kampagne ud fra ovenstående analyse og strategi.
 4. Beskriv, hvordan I vil måle effekten af kampagnen, og i hvilken grad I kan indfri målsætningen.

Opgaven kan med fordel udvikles på følgende måde: Research > Målsætning > Strategi > Koncept

Leave a comment