Animation med p5.js og p5play

Der er masser af måder man kan lave små visuelle animationer og bevægelse på med p5.js. I dette forløb skal vi se på nogle af dem. Vi kommer bl.a ind på nogle temporale strukturer – hvordan man programmerer fænomener over tid samt repræsentationer og billedbehandling.

For det første bruger vi et ekstra bibliotek: p5play. Det er i en beta version, og at dømme efter github, bliver det måske ikke videreudviklet. Det er imidlertid fint nok, så længe vi husker at pakke biblioteket med i vores projekt – og så længe funktionerne funktionerne holder ift javascript.

Lad os komme i gang med at kode, og så hvordan vi opretter en lille animation.

Links til et par andre ressourcer

Loading – tutorial om funktionen preload(), og hvordan du laver en loading animation

Spring animation

Leave a comment