Data!

På din vej rundt på nettet – og i forskellige API’er – eller bare hjemmesider – vil du støde på forskellige dataformater. Det kan fx være du ser følgende:

  • CSV (comma separated values)
  • JSON (Javascript Object Notation) //Godt!!
  • HTML (Ja, som nettet er lavet af – men hvordan får vi mening ud af det?)

CSV

CSV står for “comma separated values” – og det er lige hvad det er. Et filformat (.csv), som indeholder rækker med værdier, adskilt af et komma.

Vi kan for eksempel åbne et google sheet og betragte opsætningen i rækker og kolonner – det kunne være:

Navn Nummer Køn Farve
Hans 43 M Rød
Freddy 11 M Blå

Eller lignende – hvis vi fik disse data i csv-format, ville det være nemt at genkende strukturen:

Navn, Nummer, Køn, Farve
Hans, 43, M, Rød
Freddy, 11, M, Blå

En .csv fil er altså en fil hvor det vi typisk kender som et regneark eller en tabel, er sat op i adskilte linjer med hver værdi separeret af et komma. Det kan i øvrigt også være andet end “komma”, fx semikolon – det kan nogen gange være nyttigt at skifte skillertype, hvis der kan opstå kommaer i selve værdierne etc.

JSON

 

Leave a comment