Infografik

På slottet har vi en del faste ressourcer og lokaler – fx 3D printere, VR Lab, musiklokalet, almindelige printere samt værksteder. Men disse lokaler bliver egentlig ikke ret tydeligt præsenteret for hverken elever eller lærere: hvad er reglerne for brug – og hvordan bruger man dem helt praktisk? Det skal vi forsøge at gøre noget ved i dette forløb.

Emnevalg og opgave

I skal arbejde sammen i grupper af maks 3 personer. Hver gruppe skal ende med et produkt der som minimum indeholder følgende:

 • Et skilt, en plakat eller en anden visuel anordning, der kan hænges op ifbm. den ressource i vælger
 • En forbundet online ressource – fx webside, videokanal eller lignende, som uddyber/beriger jeres fysiske materiale.

Præsentation

Forløbet afsluttes med en afsluttende præsentation, hvor i tager udgangspunkt i følgende disposition. Punkterne er udfoldet længere nede i dette indlæg.

 • Emnevalg og Problemanalyse
  • Hvilken ressource har i valgt at fokusere på?
  • Hvordan ser den nuværende formidling ud? findes der produkter der allerede formidler emnet, men som er mangelfulde?
  • Hvilke målgrupper leder i efter i forhold til Informationsproblemet?
  • Hvad skal jeres produkt styrke – og hvordan kan det måles om i har opnået et godt resultat?
 • Kommunikationsstrategi
  • Hvordan har i undersøgt målgruppe og afsender (både kvantitativt og kvalitativt)?
  • Hvilke hovedkonklusioner har jeres undersøgelser vist?
  • Personas
 • Idéudvikling
  • Beskrivelse af jeress koncept samt hvordan i kom frem til idéen
 • Medieproduktion
  • Beskrivelse af jeres produktion
 • Test
  • Valg af testmetode
  • Præsentation af test og resultater
 • Offentliggørelse

Forundersøgelse

I denne fase skal i finde ud af hvilke målgrupper og behov der er i forhold til emnet. I skal både lave nogle kvantitative spørgsmål og lave noget kvalitativt forarbejde. Konkret opsøge nogle personer i målgruppen og opstille et eksperiment, som kan gøre jer klogere på hvad de har behov for at vide.

Men først skal i afdække hvad det grundlæggende er i vil formidle. I kan selvfølgelig blive klogere undervejs, og dermed få behov for at ændre på dette indhold, men der skal udarbejdes en god skitse. I skal altså lave en plan for jeres produkt, som indeholder så meget som muligt

Planlægning

Vi arbejder ud fra idéen om at der er en række faser i kommunikationsarbejde, som man skal igennem for at nå frem til et brugbart/succesfuldt produkt.

Grundlæggende bør disse faser ses som et cirkulært forløb, hvor man inden for kommunikation arbejder igennem dem igen og igen, afhængigt af hvilket produkt man udvikler. Faserne kan vare alt fra en halv time til et halvt år, men de repræsenterer hver noget essentielt i stort set alle former for produktion i faget.

Lav med udgangspunkt i følgende skema, en oversigt over hvad i skal igennem i jeres projekt. Sæt modellen ind i et WordPress indlæg, så i kan tage den med i den færdige præsentation.

Problemanalyse
K-strategiIdéudviklingMedieproduktionTestOffentliggørelse
Analyse af k-situation
Informationsproblem?
Markedsundersøgelse
Analyse af eksisterende medieproduktioner
Research om emne og afsender
Målgruppe-undersøgelse
Konceptudvikling
K-plan
Brainstorm
Idéudvælgelse
Skitser
Skitser udvikles
Produktionen udføres
Målgruppe-test
Evaluering
Distribution af medie-produktioner
PR- og pressedækning

Kvantitativt spørgeskema

For hver ressource skal der udvikles en række kvantitative spørgsmål, som indgår i en fælles undersøgelse blandt eleverne på Slotshaven. Da undersøgelsen skal dække alle de samlede ressourcer, skal der være maks fem spørgsmål til hvert emne. De skal altså være velovervejede.

Korte kvalitative interviews

Man benytter ofte den kvalitative metode til hurtigt at få afdækket nogle spørgsmål før man går i gang med et produkt. Sæt et lille skema op med jeres kvantitative spørgsmål til venstre, og lav en række kvalitative spørgsmål til højre. Alle spørgsmål skal være hurtige at svare på, men sørg for at de er udpræget kvantificérbare på den ene side – og holdningsprægede på den anden.

KvantKval
Har du nogensinde brugt 3d printeren?Hvorfor har du aldrig brugt 3d printeren?
etc…

Læs mere her

Informationsbehovet – B/R matrix

Lav på baggrund af jeres analyse, en B/R matrix, som beskriver jeres primære målgruppe på skolen.

Persona

Lav med udgangspunkt i jeres forundersøgelse en Persona, som beskriver en bestemt type elev i vil prøve at ramme med jeres projekt.

Brug skabelonen her, eller lav en selv. Men husk at redegøre tekstligt for hvordan i har indsamlet oplysninger, og at bruge et royalty frit billede – eller et billede i har fået lov til at bruge.

Produktion

I skal producere en plakat eller lignende trykt materiale, som i selv skal udforme og vælge formatet for. Infografikken skal indeholde de grundlæggende informationer, som elever i målgruppen har behov for at kende. Det skal opbygges efter velovervejede designprincipper.

Læs følgende afsnit i grundbogen. Diskutér og udfyld så følgende skema, sæt resultatet ind i jeres indlæg.

Grafisk udtryk
Budskab
Illustration
Farver
Logo/titel
Komposition
Grafiske ikoner/symboler etc

I kan tage udgangspunkt i dette kapitel i komm/it bogen på Systime.

I skal tage . stilling til følgende overvejelser i forhold til jeres plakat:

 • Balance
  • symmetri, det gyldne snit, geometriske former og asymmetri
 • Overblik
  • hvis overskueligheden mangler, kan målgruppen ikke orientere sig intuitivt mellem elementer, der hører sammen og er adskilte.
 • Variation
  • hvis variationen mangler, bliver kompositionen kedelig og det visuelle hierarki uklart

Evaluering

Efterfølgende skal plakaten hænges op, og i skal lave et eller flere observations/interview eksperimenter som dokumenterer dens effekt.

Denne fase er individuel da i med udgangspunkt i produkterne skal vedtage en strategi, som giver jer mest mulig information om kommunikationens effekt på målgruppen.

Læs dette afsnit i grundbogen, og diskutér hvilken metode i mener vil give den bedste vurdering af netop jeres produkt.

Leave a comment