Eksamensoplæg

Efter nøjere forundersøgelser og interviews med relevante hovedpersoner i branchen, er jeg nu klar med det afsluttende og absolut sidste oplæg til jeres eksamensmappe og forberedelse dertil. Dette dokument – samt dokumentet med fagtermer og huskeord udgør hermed det vigtigste i skal sætte jer ind i og aflevere, før jeres mundtlige eksamen i faget.

Prøvemappen

En prøvemappe er en præsentation af to-fire centrale projekter, som dækker kernestoffet i faget (se længere nede under dokumenter).

I vælger selv hvilket format portfolioen skal være i – det kan fx være en hjemmeside, en pdf fil, Power Point, print eller lignende. Hvis i vil lave jeres portfolio som en hjemmeside, kan i enten bruge jeres nuværende server, eller få sat en op til formålet. Der må under alle omstændigheder ikke redigeres i hjemmesiden efter d. 15 maj.

Prøvemappen skal afleveres onsdag d. 15. maj

Men vi laver en foreløbig aflevering d. 3 maj, så i får mulighed for feedback. Se eksempler på tidligere prøvemapper i komm/it nederst på denne side.

Der er oprettet en server til alle elever i klassen, som i kan bruge hvis i har behov for det. I finder serveren på:

r16-ditfornavn-portfolio.it.slotshaven.dk/wordpress

(Jonas, i hedder jonasd og jonasb)

Hvis i laver en hjemmeside, bliver jeres wordpress password fjernet om aftenen d. 15 maj, så serveren ikke kan redigeres længere.

I komm.it-prøvemappen skal der være følgende:

 1. Fortegnelse over opgaver (hvis i afleverer en hjemmeside, fungerer menuen som indholdsfortegnelse)
 2. Resumé af de udvalgte opgaver. Vejledende længde: ½ -1 side pr. opgave (se nedenfor)
 3. Et antal opgaver fra 1. til 3. år f.eks. 3-4 opgaver (rapport og produkt). Sørg for at have en bredde i opgaverne i forhold til genre/produkt og teori.
 4. Hvis der findes et eksternt produkt – fx en hjemmeside, linkes der til produktet
 5. Hvis der findes en skriftlig rapport til opgaven, linkes der til den

Ideer til de enkelte resumeer:

 • Titel og evt. antal undervisningstimer/elevtidstimer
 • Hvad handlede forløbet om? 
 • Hvilke kernekompetencer fra bekendtgørelse dækker projektet over?
 • Hvilken teori(er) har du arbejde med i forløbet?
 • Hvilken metode brugte du (kvalitativt/kvantitativt interview, fokusgruppe mv.)
 • Hvilke typer undervisning har der været (gruppearbejde, enkeltmandsarbejde, forelæsning, ekskursioner, klasseundervisning, projektarbejde)
 • Hvad har du lært? Herunder forbedringsforslag?

Praktiske oplysninger

 • Portfoliomappen kan være digital eller i papirform – eller en blanding
 • Du bestemmer selv, hvordan du bedst præsenterer stoffet. Det kan være i form af en hjemmeside, som en PowerPoint, i en tilbudsmappe el. lign.
 • Alle, der har deltaget i et gruppearbejde, afleverer en kopi af produkt og rapport. 
 • Det er meget vigtigt, at det tydeligt fremgår, hvordan man skal læse portfolioen. Lav en forside eller ”Læs mig først”, som forklarer, hvordan du har opbygget portfolioen

Eksamen

 • Hold et oplæg på ca. 15 min. evt. ved hjælp af PowerPoint. Vis nogle af produkterne, men ikke nødvendigvis alle. Lærer og censor har brugt en time pr. elev (!) på jeres portfolio, så vi kender allerede det, I vil præsentere og har et forhåndsindtryk. Det siger i øvrigt også lidt om omfanget af portfolioen…
 • Sørg for at nævne kernestoffet (se anden fil om kernestoffet og de faglige mål).
 • Sørg også for at demonstrere færdigheder i forhold til programmerne. Åbn fx WordPress og fortæl hvordan du rent praktisk arbejder med programmet.
 • Læs relevant teori fra Det kommunikerende Menneske / Kommunikation It A og sæt det i relation til opgaverne
 • Husk at vær klar med forbedringsforslag til dine produkter. Du skal kunne forholde dig til det, du har lavet.

Leave a comment