Informatik

I dette afsnit finder du alle faglige indlæg og undervisningsforløb indenfor faget informatik. Det kan dog anbefales at bruge menuen – forløb/informatik, da indlæggene her er sorteret efter genre og sammenhæng.

Knappen ovenfor aktiverer det fantastiske p5.speech bibliotek – et godt eksempel på at computere kan lytte, forstå og manipulere digitale virkeligheder.


Fat Arrow

Fedepile funktioner => er efterhånden ved at være lige så vigtige at kunne forstå, for at fortolke og skabe moderne javascript, som morgenmad. Men første gang du støder på en stump kode med “fat arrows”, er det meget muligt du ingenting forstår. Fat arrow functions blev indført med såkaldt moderne javascript (ES6), og gør kodning […]

0 comments

CSS Grid (og lidt flex)

as Rachel Andrews put it: Flexbox is essentially for laying out items in a single dimension – in a row OR a column. Grid is for layout of items in two dimensions – rows AND columns. Huskeregel: justify eller align? Måske virker denne regel åndssvag først, men jo mere jeg bruger den des mere nyttig virker […]

0 comments

The SASS Preprocessor

Indhold CSS Preprocessors What is a CSS preprocessor?Installing SASS with nodejsBasic SASS syntax & conceptsVariables NestingMixin functionFunctions Partials and ImportInheritance/ExtendThe Ampersand (&) operator@if and @else@for and @while@eachCSS Preprocessors Boilerplates is one way towards achieving a responsive and elegant design, but this path will always include one essential flaw: it comes at the expense of your […]

0 comments

Google Analytics

Indhold Basic setupGet to work GA Frontpage – users, sessions and bounceReal time viewReferrer URLSearch sourcesContentTarget groups in GANew and returning visitors, sessions and pageviewsReferralUser informationDemographics and interestsAdding segmentsCampaign setup in Google AnalyticsCustom campaign URL – where do your users come from?Reporting custom URL’sCustom events Reporting: Using events as segments Conversions A/B testing with Google […]

0 comments

My javascript notes

This is a completely unordered reference to modern javascript. It includes various examples on how to do stuff the vanilla way.

0 comments

Electron

Build cross platform desktop apps with JavaScript, HTML, and CSS Electron is a node-based system that makes it very easy to convert your website into a desktop app. Beneath the surface, Electron uses the Chromium rendering engine and the nodejs runtime, to complete the task. Electron is developed and maintained by github. Electron makes it […]

0 comments

CSS Boilerplates

Indhold Skeleton CSS – responsive and super simple PureBuild a grid with pure.css Task: build this grid The Bulma css boilerplateMobile first, responsive first Adjusting column widthsResponsive columnsNesting ColumnsTilesWrap-up BulmaOther minimal CSS boilerplatesMaterialize.cssAlternatives to materialize.cssIn short, a CSS boilerplate is a css template – a file with premade css you can download and use. Typically […]

0 comments

CSS styleguide

Indhold AnimateTransform 2DTranslateSelectCombinatorsSelect all children Select adjacent elementsSelect all siblingsThis is my attempt to present the most important elements of the standard CSS functions. For an extensive overview, refer to the W3C spec. Animate Transform 2D Translate The translate() method moves an element from its current position (according to the parameters given for axis). To […]

0 comments

Beskyttet: Eksamensopgaver Informatik B

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

0 comments

One page api-template

Med denne skabelon kan du lave en hel app på en enkelt side: index.html. Projektet bruger følgende teknologier: Et offentligt API uden besværlig autorisering Handlebars javascript Materialize css jQuery Læs koden grundigt. Slå ovenstående links op for at blive klogere. Vælg et API ved at følge linket – bemærk at du skal finde et API […]

0 comments

Bored API med handlebars

Du keder dig. Men du har ikke overvejet at du kan bruge det fantastiske activity api til at programmere en app, som andre i samme situation kan bruge. Til dette projekt skal vi bruge: The bored API Handlebars javascript Materialize css jQuery Arkitektur Vi laver projektet på en enkelt side, index.html. Dette kan lade sig […]

0 comments

Google books api med node

Google har mange api’er. Nogle af dem koster penge, andre er gratis og uden autentifikation. Google books tilhører sidste gruppe. Det er altså relativt nemt at sætte et kald op til Google books – og da projektet fra begyndelsen har haft som målsætning at digitalisere hele verdens litterære arv, er det sådan set et pænt […]

0 comments

Eksamensprojekt i Informatik B

Indhold ProjektbeskrivelsenRapportenAbstract (I kan lige så godt vænne jer til det) Indledning og problembeskrivelseBeskrivelse produktudviklingenDokumentation af selve produktetEvaluering / testDiskussion, refleksion, perspektiveringArbejdsprocessenKonklusionFormalia omkring opgavenBekendtgørelsens tekst om eksamensprojektetOg fra vejledningen…Bekendtgørelsens tekst om eksamen 4.3. BedømmelseskriterierProjektbeskrivelsen skal afleveres på Lectio 25.2. 2019 kl. 23. Der er afsat 2 elevtimerRapporten skal afleveres på Lectio senest 26.04.2018 kl. 23.59. Der […]

0 comments

Mysql database med node.js

Indhold SystemetTeknologier ImplementeringDatabasen Server.jsOpgave : implementer restenI dette forløb skal vi se på hvordan vi kan oprette forbindelse til en mySQL database med node.js. Fordelene er talrige i forhold til php, først og fremmest behøver vi ikke reloade sider, hver gang vi vil opdatere eller hente tupler i databasen. Hent oplægget på github Systemet Vi […]

0 comments

Objekter i Javascript 1

Der er virkelig mange måder at lave objekter på i Javascript. Og det skyldes måske på den ene side at sproget er opvokset på nettet, hvor det gerne må gå stærkt med at programmere små funktioner. Men på den anden side, at sproget har vokset sig temmelig stort og omfattende, og nu om dage også […]

0 comments

Objects – lynhurtige objekter i Javascript

https://javascript.info/object  

0 comments

Data!

På din vej rundt på nettet – og i forskellige API’er – eller bare hjemmesider – vil du støde på forskellige dataformater. Det kan fx være du ser følgende: CSV (comma separated values) JSON (Javascript Object Notation) //Godt!! HTML (Ja, som nettet er lavet af – men hvordan får vi mening ud af det?) CSV […]

0 comments

JSON i lokal fil

Lad os prøve at se på hvordan vi henter data fra en lokal fil med JSON data. Der er virkelig mange ressourcer på nettet med JSON data – både statiske og dynamiske – men her ser vi altså på et eksempel, hvor vi opretter en lokal fil og fylder den med JSON data. Vi vil […]

0 comments

JSON fra New York Times API (med apikey)

Nogle API’er kræver at du først opretter en konto og får udleveret en nøgle, kaldet en api_key, som du så bruger til at identificere dig når du henter data. Der kan være mange gode grunde til at folk skal oprette en nøgle først – dem der vedligeholder api’et kan jo på den måde se hvem […]

0 comments

Weather!

0 comments

Hearthstone API Clientside JSON

Med denne skitse tilgår vi Hearthstones api ved hjælp af et script som hedder jQuery. Det er altså ikke helt det samme som p5.js, som vi plejer at bruge, men som i kan se i koden, er det genkendeligt. Kig i jQuery dokumentationen her Hent en api-kode til Hearthstones api her  – og det er også […]

0 comments

Rejseplanen

Indhold LæsestofInteraktionsdesignTeknologierRejseplanens APIOm ReST Api’erNodeStylesheet framework: MilligramOpret en generisk request funktionUdvid funktionen med flere parametreParse JSONI denne øvelse skal vi arbejde med Rejseplanens API. Rejseplanen har lavet deres system sådan, at nysgerrige udefra der gerne vil eksperimentere med deres data, kan anmode om at få udleveret en såkaldt base-url. Med den kan man lave kald […]

0 comments

API: Rita.js

Github repo til dette indlæg  Hvad er et API? Lad os sige vi er meteorologisk institut. Vi har så en hel masse data på lige så mange servere, og vi vil egentlig gerne give folk adgang til nogle af de data. Det kunne vi selvfølgelig gøre ved at lave en hjemmeside, som yr.no eller dmi.dk […]

0 comments

Spotify Rest API med node.js og p5.js

Spotify’s API er på flere måder mere komplekst end dem vi har kigget på indtil videre. Det er det bl.a fordi det kræver et reelt spotify login (premium), for at identificere en klient, og give adgang til funktionerne. Denne del af API’et vil vi ikke gå i detaljer med her – i eksemplet nedenfor er […]

0 comments

Wireframes

A wireframe is a basic skeleton of your layout. Wireframes don’t use real user interface elements; instead, they use placeholders — UI elements are represented as boxes Usually, wireframes used early on in the design and development process to validate information architecture and general user flows. Wikipedia Apr 24, 2018 Læs mere på medium her […]

0 comments

NPM – Spotify

Lad os få fat i spotify’s api og se hvordan man hiver noget basic information ud af det. Gå først ind og opret en developer konto og få en API key her. https://www.npmjs.com/package/node-spotify-api    

0 comments

Animation med p5.js og p5play

Der er masser af måder man kan lave små visuelle animationer og bevægelse på med p5.js. I dette forløb skal vi se på nogle af dem. Vi kommer bl.a ind på nogle temporale strukturer – hvordan man programmerer fænomener over tid samt repræsentationer og billedbehandling. For det første bruger vi et ekstra bibliotek: p5play. Det […]

0 comments

4 wizard game

I denne øvelse skal vi lave et tekstbaseret spil med objektorienteret programmering  i Python. Det er ikke fancy – et tekstbaseret spil, hvor brugeren tager beslutninger som tekst, og sådan. Men det giver et overblik over hvordan du laver klasser – objekter – i Python. Og bruger dem til at instantiere objekter som unikke instanser, der kan hedde og […]

0 comments

1 node.js

Hvis du er kommet til dette indlæg, har du formentlig prøvet at eksperimentere med p5.js og javascript kode i forskellige sammenhænge. Det du skal lære nu, er en metode som gør det muligt for flere personer at bruge dine sketches samtidigt. Altså flere personer kunne i princippet sidde forskellige steder i verden og tegne på […]

0 comments

2 npm

Indhold NpmExpress packageTilbage til server.jsLad os hoste nogle filerFørEfter…OpsamlingOkay, så vi har installeret node – og vi har fundet ud af at vi kan køre en server via kommandoprompten – og starte en fil vi selv har lavet: server.js. Og det er jo super. Men på en måde fik vi ikke helt afsluttet hvad en […]

0 comments

5 Multiplayer server skabelon

Lad os med udgangspunkt i skabelonen med websockets, prøve at sætte noget funktionalitet op til et lille multiplayer spil. Her skal vi holde tungen lige i munden i begyndelsen. Hvad gør serveren – og hvad gør klienterne? Vi er jo vant til at programmere javascript således, at klienten gør alt arbejdet. Hvis vi vil bevæge […]

0 comments

Websockets med Node.js – elev tutorials

I dette indlæg samles forskellige tutorials hvor elever forklarer nøjagtigt hvordan du installerer node.js og opretter et lille setup med websockets på din egen computer. Udførlig video med alle trin Tekst tutorial med skabelon Websockets med node.js og socket.io  

0 comments

Tegn og gæt med websockets og node.js

Indhold Fremgangsmåde trin for trinOPRET VARIABLE PÅ SERVERENOPRET VARIABLE PÅ KLIENTENSEND BRUGERNAVN FRA KLIENT(ERNE)MODTAG BRUGERNAVNE PÅ SERVERENSTART SPIL FRA SERVERENMODTAG RUNDE PÅ KLIENTERNEMODTAG ORD FRA SERVERENSTART TIMER PÅ SERVERENMODTAG TIDSTÆLLER PÅ KLIENTERMODTAG GÆT PÅ SERVERENI denne øvelse skal vi forsøge at gøre vores template til et lille spil – nærmere bestemt tegnelegen “Tegn & Gæt”. […]

0 comments

Forløb: it-system med database

Indhold Lektion 1 + 2 Database: Analyse og modelleringLektion 3: Interaktionsdesign 1Lektion 4: PHPmyadminLektion 5+6+7: Implementering 1OpgaverI Plenum…Individuelle opgaverTilmeldingerSværere/frie opgaverLektion X: Sikkerhed og GDPRLektion XX: UdseendeI denne øvelse skal i skabe et it-system, som gør det muligt at oprette og tilmelde sig LAN parties på skolen. I skal altså lave det HTML og PHP der […]

0 comments

1 Opret database

Når man skal oprette en database bruger man SQL. Typisk har man et eller andet hjælpeprogram, fx PHPMyadmin, hvor man kan oprette entiteter og attributter uden at skrive SQL selv. Den SQL der kører nedenunder er imidlertid ret simpel og minder om naturligt sprog. Nedenfor er der et par eksempler på de mest almindelige operationer. […]

0 comments

2 Forbind med php

Når vi skal oprette forbindelse til en mysql database, bruger vi php sider. De fungerer på mange måder som en HTML side, men man kan med tagget <?php ?> fortælle serveren, at den skal gøre noget før den sender det færdige html til klienten. Opret en tom side PÅ din server (fx direkte via ftp) […]

0 comments

3 Hent og vis tabeller

Når vi skal hente info i databasen bruger vi følgende opskrift: Byg en SQL querystring (fx) “Select * from Person” Kør strengen med din Connection, og sæt resultatet ind i en ny variabel (det returneres som et array) Løb resultat-arrayet igennem og gør et eller andet med det Lav en ny side PÅ serveren (med […]

0 comments

4 Indsæt

Når vi skal indsætte data bliver der lidt flere trin. Det foregår nogenlunde i den her rækkefølge: Lav en HTML form, som brugeren kan indtaste felterne i (fx titel, starttidspunkt, sluttidspunkt) Når brugeren trykker Send kaldes siden igen – nu med disse variable gemt i et såkaldt POST array, og så Bygges et sql insert […]

0 comments

5 Opdatér

Lad os sige vi har oprettet en bruger, og vil opdatere stamoplysninger (navn, adresse, alder osv). Her vil vi altså lave en side, som henter allerede indsatte oplysninger fra en tabel, og giver brugeren mulighed for at opdatere dem. Det vil sige, at vi må lave følgende operationer: Lav en side som viser stamoplysninger i […]

0 comments

Skabelon

Disse filer indeholder noget af det der skal til for at komme i gang med LAN systemet. Kort fortalt en række php og css filer, der opretter forbindelse til databasen, og har nogle sider der kan noget – men ikke alt! Det er nu opgaven i fællesskab at finde ud af hvad der  mangler, og […]

0 comments

Send info mellem php-sider

Indhold Man bruger arrays til at sende info mellem php-siderGET: Variable efter spørgsmålstegn i URL’enPOST: Variable gemt i en formFordele og ulemper ved GET og POSTGET:POST:Man bruger arrays til at sende info mellem php-sider En PHP side bygger ofte noget op ud fra opslag i databasen. Den kan for eksempel vise en bestemt begivenhed og […]

0 comments

Afsluttende opgave: byg et it-system til LAN parties

I denne opgave skal i redegøre for udviklingen af et database-baseret it-system, som gennemgået i forløbet. I skal aflevere en skriftlig opgave af 3-4 siders omfang, ledsaget af en zip-fil med jeres kode (det er meget vigtigt at koden er dokumenteret). Opgaven skal også indeholde en URL til det færdige system – eller så meget i […]

0 comments

Scrum

Har du nogensinde tænkte over hvordan it-systemer bliver til i en stor organisation eller virksomhed i den virkelige verden derude? Lad os sige Facebook vil implementere et eller andet nyt: flere reactions for eksempel. Eller en feature til gruppefunktionalitet. Eller en fejl der skal rettes. Eller… Hvordan prioriterer man hvad der er vigtigst, hvor lang tid […]

0 comments

Kryptering

Indhold 1 – HTML input feltetBrug https…2 Serversiden2.a Escape strengen (undgå SQL injection)2.b HASH passwordet2.c SALT passwordetSalt kryptering er en måde at sikre sig mod visse former for password hacking. Krypteringen foregår i flere trin – lad os kigge på dem et ad gangen. 1 – HTML input feltet Lad os sige at vores bruger […]

0 comments

Data og information

Og meget mere her…

0 comments

Database – hvad er big data?

0 comments

Noter

It-system med database: LAN fester på Skolen Entiteter og attributter Person Person_id (INT,  AI, PRIMARY KEY) Navn (varchar(255), NOT NULL) Alder (INT (16), NOT NULL) Køn (FK, NOT NULL) Tlf (PHONE, NOT NULL) Email (MAIL, NOT NULL) Kontaktforælder tlf (PHONE, NULL) Brugernavn (varchar(255), NOT NULL) Password (varchar, NOT NULL) Køn Køn_id Titel Roller Rolle_id Rolle […]

0 comments

Fang en lyd

Lyd er et godt eksempel på de trin man typisk skal igennem, før man kan arbejde med hardware input i Processing. Betragt nedenstående kodestump. I første linje importeres biblioteket processing.sound. Det er en masse tillægsfunktioner, som fylder så meget at de ikke er medtaget i den grundlæggende software. For at kunne importere biblioteket skal du […]

0 comments

Video eksperimenter

På denne github kan du se en masse eksempler på hvordan man kan manipulere et indgående videosignal live: https://github.com/shiffman/LearningProcessing/tree/master/chp16_video Download biblioteket og pak det ud et sted hvor du kan finde det (eller clone med github, hvis du kan) Opgaver Vælg en af nedenstående funktioner – åbn skitsen og prøv at undersøge nøjagtig hvad der […]

0 comments

Intro til computervision

I denne video gennemgås hvordan man – sådan helt basic – programmerer en simpel form for computervision.  

0 comments